სოკარ  ჯორჯია პეტროლეუმი მომხმარებელს სთავზობს განახლებულ  ენერჯი ბარ ათ ს სამი მთ ავარი ფუქციით:

1.     ფასდ აკლება - ენერჯი ბარათის მფლობელ ები სარგებლობენ სპეციალური ფასდაკლებით ნებისმიერ ტიპის საწვავის შეძენის დროს;

2.     ქუ ლების დ აგროვება - ენერჯი ბარათზე დ აგროვილი ქულების გადაცვლა შესაძლებელია საწვავში ან კომუნალ გად ასახად ებში;

3.     გადახდა - საწვავის წინასწა ონლაინ შეძენა და ენერჯი ბარათ ე დ არიცხვა შესაძლებელია სოკარის მობილრი აპლიკაციის (SOCAR GEO) ან ვებ-გვერდის (www.SGP.ge) მეშვეობით .