ევროპის 2020 წლ ის საფეხბურთ  ჩემპიონატ ის ფარ გლებში, სოკარ  ჯორჯია პეტროლეუმმა კრეატიული კამპანია დ აიწყო. კამპანია ითვალისწინებდა ქვეყნის მასშტაბით  არსებული 11 ავტოგასამართი სადგურის ევრო 2020-ის 11 მასპინძელი ქალაქის სტილში რებრენდირებას.  

მიმდინარე პროექტები
Please select portfolios in "Portfolios" section