მუზეუმში აზერბაიჯანელი საზოგადო მოღვაწეებისა და მწერლების: მირზა ფატალი ახუნდოვის, ნარიმან ნარიმანოვის, მამედ კული ზადეს ნივთები ინახება. მუზეუმში აგრეთვე ინახება საქართველოსა და აზერბაიჯანის კულტურული ურთიერთობების ამსახველი ფოტო-მასალა; წიგნები, დოკუმენტაცია, სამეცნიერო ნამუშევრები და ბელეტრისტიკა აზერბაიჯანულ ენაზე.