ვუგარ აბდულაევი

გენერალური დირექტორის მოადგილე ფინანსურ საკითხებში

ბაკალავრის ხარისხი – ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი; მაგისტრის ხარისხი – კოლუმბიის უნივერსიტეტი ქალაქ ნიუ-იორკში.

ვუგარ აბდულაევმა კარიერა „სოკარში“ ინვესტიციების უფროსი ანალიტიკოსის რანგში დაიწყო, მოგვიანებით გახდა „სოკარ ენერჯი ჯორჯიას“ ფინანსური რისკების მენეჯერი.

ამჟამად ვუგარ აბდულაევი „სოკარ ენერჯი ჯორჯიას“ გენერალური დირექტორის მოადგილეა ფინანსურ საკითხებში.

მენეჯმენტი

VD3B5481
გულაჰმად ჰახიევი
VD3B5652
ოზგურ დურდაბაკი
VD3B5474
არიფ სალიმოვი