გიორგი ჯაფარიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

ბაკალავრის ხარისხი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მათემატიკის სპეციალობა; MBA – კავკასიის ბიზნესის სკოლა.
„სოკარამდე“ გიორგი შპს „ცენტრ ინვესტში“ ფინანსურ მენეჯერად მუშაობდა. მანამდე მუშაობდა Chanel Energy (Poti) Limited Georgia ფინანსურ მენეჯერად; Coca Cola Bottlers Georgia, როგორც მარეგულირებელი ერთეულის მენეჯერი.
გიორგი „სოკარ ენერჯი ჯორჯიას“ აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე 2006 წელს შეუერთდა.

მენეჯმენტი

VD3B5481
გულაჰმად ჰახიევი
VD3B5652
ოზგურ დურდაბაკი
VD3B5474
არიფ სალიმოვი