მარიამ ჩოგოვაძე

HR ხელმძღვანელი

ბაკალავრის ხარისხი – ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტი, გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი;
2016-17 წლებში, იყო სოკარ ენერჯი ჯორჯიას ტრენინგ კოორდინატორი. სოკარში მოსვლამდე, მუშაობდა კარაფს მედლაინში, ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტად. ასევე, მარიამი გახლდათ ბიზნეს ლაბორატორიის ტრენინგ ინსტრუქტორი.

2016-2017 წლებში მარიამს სასტუმროში Crowne Plaza Borjomi მოწვეული ტრენერის პოზიცია ეკავა.
ამჟამად, მარიამი სოკარ ენერჯი ჯორჯიას ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელია.

მენეჯმენტი

VD3B5481
გულაჰმად ჰახიევი
VD3B5652
ოზგურ დურდაბაკი
VD3B5474
არიფ სალიმოვი