ლევან გოგოძე

პოზიცია: იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

information is empty ბაკალავრის ხარისხი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი. მაგისტრის ხარისხი – საერთაშორისო და შედარებითი სამართლის მაგისტრი (LLM IN INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW), ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტი (VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL).

სოკარში მოსვლამდე, მუშაობდა სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის კომერციულ დირექტორად.

ამჟამად, არის შპს სოკარ ენერჯი ჯორჯიას იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი.

მენეჯმენტი

VD3B5481
გულაჰმად ჰახიევი
VD3B5652
ოზგურ დურდაბაკი
VD3B5621
იაშარ იბრაგიმოვი
VD3B5501
თემურ ჯაფარიძე
VD3B5474
არიფ სალიმოვი
VD3B5761
მეგი მითაიშვილი
defoult
ტოფიგ ალიევი
VD3B5612
ირაკლი ზუბიტაშვილი