ლევან გოგოძე

პოზიცია: იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

information is empty ბაკალავრის ხარისხი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი. მაგისტრის ხარისხი – საერთაშორისო და შედარებითი სამართლის მაგისტრი (LLM IN INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW), ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტი (VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL).

სოკარში მოსვლამდე, მუშაობდა სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის კომერციულ დირექტორად.

ამჟამად, არის შპს სოკარ ენერჯი ჯორჯიას იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი.

მენეჯმენტი

defoult
გულაჰმად ჰახიევი
defoult
ოზგურ დურდაბაკი
defoult
იაშარ იბრაგიმოვი
defoult
თემურ ჯაფარიძე
defoult
არიფ სალიმოვი
defoult
ლევან ჯანყარაშვილი
defoult
მეგი მითიაშვილი
defoult
ტოფიგ ალიევი
defoult
ირაკლი ზუბიტაშვილი