ლევან გიორგაძე

SOCAR Georgia Petroleum– ის დირექტორი

ბაკალავრის ხარისხი – კავკასიის ბიზნეს სკოლა; მაგისტრის ხარისხი – IE BUSINESS SCHOOL

სოკარში მოსვლამდე, მუშაობდა გალფში ფინანსურ დირექტორად. მანამდე კი საქართველს ბანკში, წამყვან კორპორატიულ ბანკირად. ასევე მუშაობდა კომპანია მაქსტოპში სხვადასხვა პოზიციებზე.

ამჟამად, არის სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის დირექტორი.

მენეჯმენტი

VD3B5481
გულაჰმად ჰახიევი
VD3B5652
ოზგურ დურდაბაკი
VD3B5474
არიფ სალიმოვი