ირაკლი ზუბიტაშვილი

ბიზნეს კომუნიკაციების და პიარის დეპარტამენტის უფროსი

ბაკალავრის ხარისხი – ინდიანაპოლისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ბიზნესის მიმართულებით.
მაგისტრის ხარისხი – ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა, პროექტების მართვის მიმართულებით.
„სოკარში“ დასაქმებამდე ირაკლი ზუბიტაშვილი მუშაობდა საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულ კორპორაციაში სპეციალური პროექტების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე.
2007 წლიდან ირაკლი ზუბიტაშვილი „სოკარ ენერჯი ჯორჯიას“ ბიზნეს კომუნიკაციისა და PR განყოფილებას ხელმძღვანელობს.

მენეჯმენტი

VD3B5662
მარიამ ვალიშვილი
VD3B5678
გიორგი ანთიძე
VD3B5481
გულაჰმად ჰახიევი
VD3B5652
ოზგურ დურდაბაკი
VD3B5474
არიფ სალიმოვი
VD3B5559
ლევან ჯანყარაშვილი