თამარ ჯავახიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე მარკეტინგისა და კომუნიკაციების მიმართულებით
ბოლონიის უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის მაგისტრის ხარისხი.

თამარს აქვს მარკეტინგისა და სხვადასხვა მენეჯერულ პოზიციებზე მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება.

ის არის კავკასიის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და Chartered Institute of Marketing-ის წევრი.

მენეჯმენტი

VD3B5662
მარიამ ვალიშვილი
VD3B5678
გიორგი ანთიძე
VD3B5481
გულაჰმად ჰახიევი
VD3B5652
ოზგურ დურდაბაკი
VD3B5474
არიფ სალიმოვი
ნოდარი კახელაშვილი
VD3B5559
ლევან ჯანყარაშვილი