დავით ზუბიტაშვილი

პოზიცია: სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მუშაობდა: საავტომობილო ტრანსპორტის სამინისტროს ავტოსარემონტო ქარხანაში: ოსტატი, საკონსტრუქტორო-ტექნოლოგიური ბიუროს უფროსად, გაერთიანება „საქავტორემონტი“-ს მთავარი ინჟინრის მოადგილე, გაერთიანების მთავარი ინჟინერი, გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე; ქარხანა „გაზოაპარატის“ დირექტორი, თბილისის ნაძალადევის რაიონის აღმასკომის თავმჯდომარე; საქართველოს ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილე; სახელმწიფო კონცერნ „საქნავთობპროდუქტები“-ს თავმჯდომარე; სახელმწიფო დეპარტამენტ „საქენერგო“-ს თავმჯდომარე; საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის მინისტრი; სახელმწიფო დეპარტამენტ „საქნავთობი“-ს პირველი ვიცე-პრეზიდენტი; საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე; ენერგეტიკისა და ენერგეტიკულ ნაგებობათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი; შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“-ს დირექტორი; შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს დირექტორი; შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს და შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, მეცნიერებათა მსოფლიო აკადემიის წევრი.

მენეჯმენტი

defoult
გულაჰმად ჰახიევი
defoult
ოზგურ დურდაბაკი
defoult
იაშარ იბრაგიმოვი
defoult
თემურ ჯაფარიძე
defoult
არიფ სალიმოვი
defoult
ლევან ჯანყარაშვილი
defoult
მეგი მითიაშვილი
defoult
ტოფიგ ალიევი
defoult
ირაკლი ზუბიტაშვილი