დავით ზუბიტაშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე განვითარების საკითხებში

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ენერგეტიკული აკადემიის წევრი; ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის წევრი.

„სოკარში“ მუშაობის დაწყებამდე დავით ზუბიტაშვილი იყო საქართველოს საწვავის და ენერგეტიკის მინისტრი, აგრეთვე ენერგეტიკისა და ენერგეტიკული სტრუქტურების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი.

ამჟამად დავით ზუბიტაშვილი გახლავთ შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ და შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის“  სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე.

მენეჯმენტი

VD3B5481
გულაჰმად ჰახიევი
VD3B5652
ოზგურ დურდაბაკი
VD3B5474
არიფ სალიმოვი