დავით ზუბიტაშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე განვითარების საკითხებში

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ენერგეტიკული აკადემიის წევრი; ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის წევრი.

„სოკარში“ მუშაობის დაწყებამდე დავით ზუბიტაშვილი იყო საქართველოს საწვავის და ენერგეტიკის მინისტრი, აგრეთვე ენერგეტიკისა და ენერგეტიკული სტრუქტურების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი.

ამჟამად დავით ზუბიტაშვილი გახლავთ შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ და შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის“  სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე.

მენეჯმენტი

VD3B5662
მარიამ ვალიშვილი
VD3B5678
გიორგი ანთიძე
VD3B5481
გულაჰმად ჰახიევი
VD3B5652
ოზგურ დურდაბაკი
VD3B5474
არიფ სალიმოვი
VD3B5559
ლევან ჯანყარაშვილი