გიორგი ჯაფარიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

ბაკალავრის ხარისხი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მათემატიკის სპეციალობა; MBA – კავკასიის ბიზნესის სკოლა.
„სოკარამდე“ გიორგი შპს „ცენტრ ინვესტში“ ფინანსურ მენეჯერად მუშაობდა. მანამდე მუშაობდა Chanel Energy (Poti) Limited Georgia ფინანსურ მენეჯერად; Coca Cola Bottlers Georgia, როგორც მარეგულირებელი ერთეულის მენეჯერი.
გიორგი „სოკარ ენერჯი ჯორჯიას“ აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე 2006 წელს შეუერთდა.

მენეჯმენტი

VD3B5662
მარიამ ვალიშვილი
VD3B5678
გიორგი ანთიძე
VD3B5481
გულაჰმად ჰახიევი
VD3B5652
ოზგურ დურდაბაკი
VD3B5474
არიფ სალიმოვი
ნოდარი კახელაშვილი
VD3B5559
ლევან ჯანყარაშვილი