არჩილ იოსებიძე

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

ბაკალავრის ხარისხი -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეციალობით ეკონომიკური ინფორმატიკა; მაგისტრის ხარისხი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
„სოკარამდე“ არჩილი მუშაობდა კომპანია სილქნეტის ადამიანური რესურსების განვითარების განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე, მანამდე კი მუშაობდა საქართველოს ეროვნულ ბანკში, საჯარო სამსახურის ბიუროში და ა.შ
ამჟამად არჩილი იკავებს სოკარ ჯორჯია ენერჯის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის თანამდებობას.

მენეჯმენტი

VD3B5662
მარიამ ვალიშვილი
VD3B5678
გიორგი ანთიძე
VD3B5481
გულაჰმად ჰახიევი
VD3B5652
ოზგურ დურდაბაკი
VD3B5474
არიფ სალიმოვი
ნოდარი კახელაშვილი
VD3B5559
ლევან ჯანყარაშვილი