დავით ზუბიტაშვილი

პოზიცია: სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მუშაობდა: საავტომობილო ტრანსპორტის სამინისტროს ავტოსარემონტო ქარხანაში: ოსტატი, საკონსტრუქტორო-ტექნოლოგიური ბიუროს უფროსად, გაერთიანება „საქავტორემონტი“-ს მთავარი ინჟინრის მოადგილე, გაერთიანების მთავარი ინჟინერი, გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე; ქარხანა „გაზოაპარატის“ დირექტორი, თბილისის ნაძალადევის რაიონის აღმასკომის თავმჯდომარე; საქართველოს ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილე; სახელმწიფო კონცერნ „საქნავთობპროდუქტები“-ს თავმჯდომარე; სახელმწიფო დეპარტამენტ „საქენერგო“-ს თავმჯდომარე; საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის მინისტრი; სახელმწიფო დეპარტამენტ „საქნავთობი“-ს პირველი ვიცე-პრეზიდენტი; საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე; ენერგეტიკისა და ენერგეტიკულ ნაგებობათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი; შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“-ს დირექტორი; შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს დირექტორი; შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს და შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, მეცნიერებათა მსოფლიო აკადემიის წევრი.

მენეჯმენტი

VD3B5481
გულაჰმად ჰახიევი
VD3B5652
ოზგურ დურდაბაკი
VD3B5621
იაშარ იბრაგიმოვი
VD3B5501
თემურ ჯაფარიძე
VD3B5474
არიფ სალიმოვი
VD3B5761
მეგი მითაიშვილი
defoult
ტოფიგ ალიევი
VD3B5612
ირაკლი ზუბიტაშვილი