გიორგი ანთიძე

SOCAR Georgia Security- ს დირექტორი

information is empty

მენეჯმენტი

VD3B5481
გულაჰმად ჰახიევი
VD3B5652
ოზგურ დურდაბაკი
VD3B5474
არიფ სალიმოვი